Thygesen Textile Group

Thygesen Textile Group

Udvikling, produktion og salg af vævede og strikkede produkter

Thygesen Textile Group har deres primære kompetencer inden for udvikling, produktion og salg af vævede og strikkede produkter og er en sammenlægning af tre familievirksomheder, hvoraf det ældste blev stiftet i 1931.

Axcel indtrådte som medejer i 1998 og har siden solgt sine aktier i Thygesen Textile Group i to tempi. I juni 2006 blev Tytex, den største virksomhed i gruppen, solgt til et konsortium bestående af tekstilvirksomheden Jacob Holm & Sons og LD Equity. I september solgte Axcel sin aktiepost i den resterende del af gruppen til tre

medlemmer af familien Thygesen. Virksomhedens omsætning blev under Axcels medejerskab øget fra 375 mio. kr. til 575 mio. kr.

Thygesen Textile Group

Hovedkontor
Danmark
Axcels investering
16-01-1998