Silkeborg Data

Silkeborg Data

Løn- og personaleadministrative løsninger til det offentlige i Danmark

Silkeborg Data har udviklet løn- og personaleadministrative løsninger til det offentlige Danmark i mere end 40 år og har kunderelationer, der går helt tilbage til virksomhedens start. I dag behandler Silkeborg Data løn for 85% af regionernes ansatte og 30% af kommunernes ansatte. Silkeborg Data omsætter for ca. 250 mio. kr. årligt og har godt 200 medarbejdere. Axcel, der er majoritetsaktionær i både EG og Silkeborg Data, bakkede op om EG’s køb af Silkeborg Data i september 2015. Kombinationen af EG’s eksisterende offentlige forretning og Silkeborg Data har skabt en stærk og strategisk aktør i markedet for digitale løsninger til den offentlige sektor. 

Silkeborg Data

Hovedkontor
Danmark
Axcels investering
10-12-2013