EskoArtwork

EskoArtwork

Software-services til emballageindustrien

Axcel investerede i 2005 i Esko-Graphics, som er verdensførende inden for emballage-software-services og løsninger til emballageindustrien. Forretningsaktiviteterne omfatter udvikling, montering, distribution og software-support samt udstyr til brug for fremstilling og tryk af emballage og udstillingsmaterialer, herunder trykpladebelysere. Den typiske kundekreds omfatter trykkerier, detailhandlere, emballagedesignere samt emballagetrykkere/-fremstillere. I 2007 købte ESKO den belgiske konkurrent Artwork Systems, som udvikler softwareløsninger til emballagebranchen, nærmere betegnet komplette og integrerede softwareløsninger til forberedelse af professionelt farveprint eller prepress. Den nye, samlede virksomhed fik navnet EskoArtwork og er med sammenlægningen blevet markedsleder inden for software til emballageindustrien på verdensplan. Axcel solgte EskoArtwork til den amerikanske koncern Danaher Corporation i 2011.

EskoArtwork

Hovedkontor
Belgien
Axcels investering
15-12-2005