Aalborg Industries

Aalborg Industries

Maritime kedelløsninger på verdensplan

Efter fem års ejerskab solgte Axcel i 2005 Aalborg Industries til kapitalfonden Altor. Under Axcels ejerskab blev virksomhedens aktiviteter koncentreret om maritime kedelløsninger og worldwide service af samme. Bl.a. blev det amerikanske datterselskab Erie, som fremstillede kedler til kraftværker, solgt fra kort efter Axcels overtagelse. Bl.a. denne fokusering har været stærkt medvirkende til, at virksomheden har opnået en førende markedsposition. Omsætningen steg under Axcels ejerskab fra ca. 1 mia. kr. til 1,5 mia. kr. Virksomheden er i dag under ejerskab af svenske Alfa Laval.

Aalborg Industries

Hovedkontor
Danmark
Axcels investering
16-01-2000