PFA, PKA og Axcel går sammen om Danmarks Skibskredit

28. september 2016

PFA, PKA og Axcel går sammen om at investere i Danmarks Skibskredit til en samlet pris for samtlige A-aktier på 4,25 mia. kr. Dermed er der fundet en løsning med en dansk ejerkreds, der kan fortsætte selskabets stærke udvikling.

Det fremtidige ejerskab af Danmarks Skibskredit er i dag faldet på plads. Danmarks Skibskredits storaktionærer, Danske Bank A/S, Danmarks Nationalbank, A.P. Møller - Mærsk A/S, Nordea Bank AB (publ), har solgt deres ejerandel på 72% af aktiekapitalen til et konsortium bestående af Axcel, PFA og PKA.

Bestyrelsesformand for Danmarks Skibskredit Peter Lybecker udtaler: "Storaktionærerne har i samarbejde med Danmarks Skibskredit foretaget en bred og grundig strategisk undersøgelse og har været i dialog med flere interesserede parter. Det er min vurdering, at Danmarks Skibskredit med Axcel, PFA og PKA vil få en særdeles stærk ejerkreds, som kan støtte op om selskabet og accelerere den fortsatte udvikling af skibsfinansierings-virksomheden til glæde for medarbejderne, kunderne og samarbejdspartnere."

Danmarks Skibskredit har opbygget en stærk position inden for skibsfinansiering i Danmark og internationalt, og de nye ejere ønsker at fortsætte udviklingen i overensstemmelse med den nuværende strategi og under ledelse af den nuværende direktion.

Partner og CFO i Axcel Peter Nyegaard siger om investeringen i Danmarks Skibskredit: "Danmarks Skibskredit er en veldrevet og sund forretning, som dog i et stykke tid har været i en uafklaret ejermæssig situation. Nu har vi fundet en løsning, hvor vi sammen med PFA og PKA kan fortsætte den positive udvikling, og vi ser frem til samarbejdet med selskabet, dets ledelse og medarbejdere."

Hos PFA ses der ligeledes frem til det nye ejerskab: "Danmarks Skibskredit er en solid virksomhed med en helt unik forretningsmodel. De er specialister inden for deres felt, og deres tabshistorik og kundeliste vidner om en professionelt drevet virksomhed med en god markedsposition. Det er en langsigtet investering, der passer godt ned i vores porteføljer," udtaler koncernfinansdirektør i PFA Anders Damgaard.

Ligeledes har PKA store forventninger, og investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen udtaler: "Vi tror på, at vi kan videreudvikle det gode arbejde, der er lagt i selskabet, og at det vil styrke Danmarks Skibskredit at komme under nye ejermæssige rammer. Samtidig ser vi gode muligheder for, at selskabet kan øge sin indtjening, når markedet på et tidspunkt kommer ind i mere smult vande. Så vi forventer, at investeringen vil give et godt afkast til vores medlemmers pensioner."

Den Danske Maritime Fond, som ejer 10% af Danmarks Skibskredit, har tilkendegivet, at fonden ønsker at være en del af det fremtidige ejerskab af Danmarks Skibskredit.

Salget af majoriteten af aktierne i Danmarks Skibskredit er betinget af godkendelse fra Finanstilsynet og relevante konkurrencemyndigheder og forventes gennemført i 2016.

Fakta om transaktionen

• Køberne af Danmarks Skibskredit er Axcel, PFA og PKA, der samlet køber 72% af aktiekapitalen.

• I forbindelse med transaktionen vil de øvrige A-aktionærer i Danmarks Skibskredit blive tilbudt at sælge deres A-aktier til samme pris og på samme vilkår, som storaktionærerne opnår. Tilbuddet til øvrige A-aktionærer forventes fremsat i første halvdel af oktober 2016.

• Ejeren af de erhvervede A-aktier i Danmarks Skibskredit bliver AXPP ShareCo A/S, der ejes ligeligt af Axcel, PFA og PKA.

• Den samlede købspris for alle A-aktier udgør 4,25 mia. kr. Dette finansieres via 1,35 mia. kr. i aktiekapital, 2 mia. kr. i hybridkapital og 1 mia. kr. i seniorgæld (bridge finansiering), der forventes indfriet ved deklarering af ekstraordinært udbytte.

• A-aktierne udgør 90% af aktiekapitalen, mens B-aktierne, der er ejet af Den Danske Maritime Fond, udgør 10% af aktiekapitalen.

• Efter transaktionen forventes en udbyttebetaling på 1 mia. kr. til AXPP ShareCo A/S og de resterende A-aktionærer med det formål at opretholde en hensigtsmæssig kapitalstruktur i den samlede koncern.

Om Danmarks Skibskredit

Danmarks Skibskredit er en dansk baseret skibsfinansieringsvirksomhed, som yder lån til danske og udenlandske rederier mod pant i skibene. Selskabets formål og vision er at være den mest anerkendte og stabile udbyder af finansiering til velrenommerede rederier. Forretningsområdet medfører en høj grad af specialisering og ekspertise i alle led, hvor 70 medarbejdere i dag forvalter en udlånsportefølje på ca. 43 mia. kr., der er sikret ved pant i ca. 450 skibe. Selskabets låneportefølje er bredt eksponeret i adskillige shippingsegmenter, og udlån er målrettet rederier i Danmark og udlandet med høj kreditkvalitet.

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle virksomheder. Axcel er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 45 investeringer og mere end 80 større tilkøb til disse. 37 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag otte virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 7,3 mia. kr. og omkring 5.000 medarbejdere.

Om PFA

PFA blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. Med aktiver på ca. 551 mia. kr. og en kundebase på ca. 800.000 medlemmer er PFA Danmarks største kommercielle pensionsselskab. Endvidere har omkring 10.000 virksomheder en pensionsaftale med PFA.

Om PKA

PKA er et af Danmarks største pensionsselskaber. PKAs 275.000 medlemmer arbejder for fællesskabet på sygehuse, i ældreplejen, i sociale tilbud og andre steder, fortrinsvis i den offentlige sektor. På medlemmernes vegne investerer PKA for 250 mia. kr.

For yderligere information

Danmarks Skibskredit:

Peter Lybecker, bestyrelsesformand

Tlf.: 33 33 20 20

Axcel:

Joachim Sperling, Head of Corporate Affairs

Tlf.: 40 96 68 86

Mail: js@axcel.dk

PFA:

Nicholas Rindahl, presserådgiver

Tlf.: 21 18 60 31

Mail: nmr@pfa.dk

PKA:

Thomas B. Knudsen, pressechef

Tlf.: 26 18 45 73

Mail: tbk@pka.dk