PANDORA trækker Axcels investeringsresultat for 2011 ned, men tre gode exits sender godt 1,4 mia. kr. tilbage til investorerne

28. februar 2012

Axcels 2011 var præget af kursfaldet på PANDORA, der medvirkede til et underskud på investeringsaktiviteterne på næsten 7 mia. kr. Ser vi bort fra PANDORA, ville resultatet være et plus på knap 100 mio. kr., hvilket svarer til et afkast på ca. 4% af den investerede kapital. I samme periode faldt OMXC20 med 15%. Udbytter og salg af tre virksomheder i starten af 2011 gjorde, at Axcel kunne betale godt 1,4 mia. kr. tilbage til investorerne. Kursstigningen i PANDORA, der satte ind i begyndelsen af 2012, vil isoleret set give en opskrivning på over 500 mio. kr. i årets første to måneder.

Axcel fik i 2011 et investeringsresultat på -6,927 mia. kr. Resultatet blev i høj grad præget af Axcels beholdning af PANDORA-aktier, hvor kursen faldt kraftigt den 2. august 2011, efter PANDORA havde udsendt en opdatering af forventningerne til indtjeningen for 2011. Resultatet skal ses i sammenhæng med, at Axcel i 2010 præsterede et resultat på 11,587 mia. kr. – et resultat, der ligeledes var præget af udviklingen i PANDORAs aktiekurs efter børsnoteringen samme år.

Ser man bort fra beholdningen af PANDORA-aktier, tegner der sig imidlertid et mere nuanceret billede af Axcels investeringsresultat for 2011. De af Axcels selskaber, der er tungt eksponeret mod hjemmemarkedet, har været ramt af tilbagegangen i den indenlandske efterspørgsel, mens resten har klaret sig pænt igennem de turbulente markedsvilkår. Værdien af Axcels selskaber, fraset PANDORA, er således netto opskrevet med knap 100 mio. kr.

Axcel ejer fire svenske virksomheder. De har gennemgående klaret 2011 pænt, hvilket bl.a. skyldes, at svensk økonomi i 2011 oplevede en vækst på over 4%.

Axcel gennemførte fire virksomhedshandler i første halvår af 2011 – investeringen i Cimbria og salget af HusCompagniet, Netcompany og EskoArtwork. Som følge af disse frasalg og udbyttet fra Axcels beholdning af PANDORA-aktier har Axcel været i stand til at betale 1,434 mia. kr. tilbage til investorerne. Også Axcel IV kom i mål i 2011 med ca. 3,6 mia. kr. i tilsagt kapital, hvilket også var fondens målsætning. Der er nu foretaget tre investeringer – ud over Cimbria er det Nordic Waterproofing og Mita-Teknik.

Axcels resultat for 2012 forventes ligeledes at blive kraftigt påvirket af kursudviklingen i PANDORA. Et udsving på 10 kurspoint vil således ændre Axcels resultat med ca. 340 mio. kr. Axcel har indtil nu udbetalt 11,8 mia. kr. til investorerne, og de 14 selskaber, Axcel ejede ved udgangen af 2011, har en bogført værdi på godt 4 mia. kr. Der vil kunne læses mere om Axcels præstationer og resultater i årsskriftet, der udkommer i maj 2012.

                                                                                                                        

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. Axcel fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn og har gennemført 37 investeringer og mere end 45 større tilkøb. Foreløbig er 23 virksomheder blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 15 virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og disse virksomheder har tilsammen en omsætning på ca. 16,4 mia. kr. og godt 12.000 medarbejdere.

www.axcel.dk

 

Yderligere oplysninger vedrørende denne meddelelse kan fås ved henvendelse til:

Managing Partner Christian Frigast, tlf. +45 263 264 00