PANDORA: DELÅRSRAPPORT – 3. KVARTAL 2010

11. november 2010

OMSÆTNING OG VOLUMEN STEG MED HENHOLDSVIS 116,7% OG 57,1% DREVET AF VÆKST I

ALLE REGIONER OG INDEN FOR ALLE PRODUKTKATEGORIER. NETTORESULTAT STEG MED

279,7%

 

 • Omsætningen steg med 116,7% til DKK 1.788 mio. sammenlignet med 3. kvartal 2009 
  •   Nord og Sydamerika steg med 92,8% og udgjorde 40,5% af det samlede salg             
  • Europa steg med 191,2% og udgjorde 48,4% af det samlede salg
  • Australien/Asien steg med 30,3% og udgjorde 11,1% af det samlede salg
  • Omsætningen fra charms voksede med 93,6% og omsætningen fra sølv og guldcharmarmbånd voksede med 83,6%
  • Øvrige smykker voksede med 345,1% og udgjorde 20,4% af omsætningen i 3. kvartal 2010 – en stigning fra 9,9% i samme kvartal af 2009
 • Bruttomarginen udgjorde 73,2% i forhold til 66,2% i 3. kvartal 2009, hvor bruttomarginen var påvirket af en ikke   realiseret gevinst på råvarederivater på DKK 3 mio. og en negativ engangsomkostning på DKK 66 mio. fra overtagelsen af selskabets australske distributø
 • EBITDA steg med 161,2% til DKK 807 mio. svarende til en stigning i EBITDA marginen til 45,1% mod 37,5% i samme kvartal sidste år
 • EBIT steg med 196,0% til DKK 743 mio. svarende til en EBIT    margin på 41,6%, som var negativt påvirket af afskrivninger på DKK 46 mio. i forbindelse med erhvervede distributionsrettigheder i PANDORA Jewellery Central Western Europe (“PANDORA CWE”)
 • Resultat før skat steg med 279,7% til DKK 581 mio.
 • Ultimo september 2010 havde PANDORA 4.804 medarbejdere på verdensplan og solgte sine smykker og andre brandede produkter gennem 10.386 forhandlere i over 50 lande på seks kontinenter.

Administrerende direktør Mikkel Vendelin Olesen udtaler: “Vores gode resultater i 3. kvartal 2010 skyldes, at det er lykkedes os at opgradere vores eksisterende kunder og dermed øge andelen af det brandede salg, samt åbningen af nye butikker over hele verden – især i Italien. Vi har oplevet en fortsat fremgang i omsætningsudviklingen fra vores charms og sølv og guldarmbånd og særdeles gode resultater fra vores øvrige smykkekollektioner. Det skal dog også bemærkes, at 3. kvartal er positivt påvirket af detailbutikkernes tidlige ordrer til julehandlen.”

FORVENTNINGER TIL 2010

Omsætningen forventes at være højere i 2. halvår 2010 end i 1. halvår 2010 og der forventes en EBITDA margin på over 40 % i 2. halvår 2010, hvilket er i overensstemmelse med de forventninger, som blev meldt ud i forbindelse med børsnoteringen i oktober. PANDORA fastholder således sine forventninger, som specificeret nedenfor:

På baggrund af et stærkt resultat for 3. kvartal, der var positivt påvirket af detailbutikkernes tidlige ordrer til julehandlen, forventer PANDORA en omsætning på ca. DKK 6,2 mia. for regnskabsåret 2010 (2009: DKK 3,5 mia.). Medregnet en børsnoteringsbonus til alle medarbejdere forventes EBITDA at udgøre ca. DKK 2,5 mia. (2009: DKK 1,6 mia.)

PANDORA forventer derudover, at anlægsinvesteringerne vil udgøre ca. 3% af den samlede koncernomsætning samt at den effektive skatteprocent vil være ca. 18%.

Hent kvartalsrapporten her.