Junckers solgt til ledelsen – ny langsigtet finansiering sikres

21. august 2014

 

En investorgruppe bestående af Junckers’ direktion med CEO Carsten Chabert, formanden Holger C. Hansen samt bestyrelsesmedlem Asbjørn Berge i spidsen, køber nu virksomheden af ejerne, som er Axcel, LD Equity samt en række mindre aktionærer. Da der samtidig er lavet en treårig aftale med hovedbankforbindelsen om Junckers' kreditfaciliteter, er der skabt et sundt fundament for den fremtidige drift.

Siden den økonomiske krise indtrådte i 2008, har Junckers haft svære afsætningsvilkår. Ledelsen og bestyrelsen har siden lagt store kræfter i at sikre virksomhedens overlevelse ved at forbedre og effektivisere driften. Det er på trods af mange gode tiltag ikke lykkedes at skabe en positiv bundlinje, men der er skabt et sundt fundament for at videreudvikle selskabet.

Nu overtager investorgruppen ejerskabet 100% og tilvejebringer samtidig yderligere kapital. Efter ejerskiftet vil egenkapitalen være styrket med ca. 45 mio. kr., gælden reduceret tilsvarende, og likviditetsberedskabet forbedres væsentligt.

”Vi har været igennem nogle svære år, men Junckers er i dag en stærkere virksomhed med dygtige medarbejdere og en solid markedsposition. Selv om vores omsætning på ca. 430 mio. kr. er over 40% lavere end i 2007, så er vi blevet mere effektive og fokuserede med en lavere omkostningsbase. Et gryende opsving kan hjælpe med at få os på ret køl, og nu har vi lagt fundamentet med denne aftale, hvilket jeg er utrolig glad for,” siger Carsten Chabert, der har stået i spidsen for Junckers siden 2008.

Også selskabets formand, Holger C. Hansen, er tilfreds med aftalen:

”Som formand siden 2009 har jeg stor tro på Junckers’ fremtid, men vi har fortsat et stykke arbejde foran os. Jeg vil på den baggrund gerne takke Axcel for at have bakket op om os gennem denne kritiske fase, blandt andet ved hjælp af lån og garantier til at sikre driften. Vi er også yderst tilfredse med, at vi har fået et stående lån, så det sammen med det styrkede kapitalgrundlag giver os ro til i de næste år at fokusere på at forbedre driften yderligere.”

Hos Axcel udtaler den ansvarlige partner Nikolaj Vejlsgaard:

”Vi har ejet Junckers i 10 år, og meget er sket, men vi må også konstatere, at det fortsat vil være tidskrævende at få virksomheden helt på ret køl. På den baggrund har vi sammen med ledelsen besluttet, at den fremtidige rejse skal ske med en ny ejerkreds og med en løsning, som giver et solidt fundament fremadrettet. Den løsning har vi fundet ved dels at få ny kapital ind, og dels ved at sikre finansieringen gennem en treårig bankaftale, samt et nyt lån fra Axcel. Aftalen er den bedst tænkelige for selskabet, selv om vi naturligvis gerne ville have set, at Junckers var blevet en bedre investering for alle parter," siger Nikolaj Vejlsgaard.

"Desværre betyder aftalen, at alle aktionærer i Junckers, herunder Axcel og LD Equity 1, lider et økonomisk tab. Vi er kede af, at aktionærerne mister deres investering, men det var desværre en nødvendig beslutning af hensyn til virksomhedens levedygtighed,” slutter Nikolaj Vejlsgaard.

Bestyrelsen i Junckers Invest, der repræsenterer minoritetsaktionærerne, finder, at det er en meget beklagelig løsning for aktionærerne, men under de givne omstændigheder er det den bedste løsning for Junckers. Hos tidligere tillidsmand og bestyrelsesmedlem og aktionær i Junckers Invest Finn Gravenhorst er der på trods af det økonomiske tab også lettelse at spore:

”Det er naturligvis ærgerligt, at vores indskud i virksomheden er tabt, men jeg anerkender, at det realistisk set ikke var muligt at få en løsning på plads på anden vis. For mig betyder det også langt mere, at 350 arbejdspladser nu er sikret. Det er afgørende for de enkelte medarbejdere og for vores lokalområde som helhed.”

 

Kontaktperson hos Junckers:                     Kontaktperson hos Axcel:

Formand                                                     Ansvarlig partner

Holger C. Hansen                                          Nikolaj Vejlsgaard

Tlf. 2020 7718                                              Tlf. 2632 6402

 

Om Junckers Industrier

Junckers Industrier A/S er en af Europas største producenter af massive parket- og plankegulve og er repræsenteret verden over gennem et net af forhandlere samt egne salgs-selskaber i UK, Irland, Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland og USA. Koncernen beskæftiger ca. 350 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 430 mio. kr., hvoraf det internationale salg udgør næsten 70%. Se yderligere på www.junckers.dk.

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. Axcel er en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn og har gennemført mere end 40 investeringer og 50 større tilkøb til disse. Foreløbig er 28 af disse blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 13 virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og disse virksomheder har tilsammen en omsætning på knap 17 mia. kr. og ca.

12.000 medarbejdere.