Jørgen Høholt: ”Kapitalfonde er blevet en moden industri”

12. april 2019

”Set fra min stol så har vi lige nu en helt unik situation, hvor der er yderst attraktive lånevilkår, hvilket vil have en indvirkning på prissætningen af virksomhederne. Det nuværende marked er en invitation til refinansiering, for det må forventes kun at blive dårligere herfra.”

Axcel har over det seneste år budt velkommen til tre nye profiler i sit Advisory Board. Det er topchefen i den danske verdensleder inden for avancerede pumper, Mads Nipper fra Grundfos, den uafhængige rådgiver og tidligere chef for Corporate & Investment Banking i Nordea Danmark, Jørgen Høholt, og finansdirektøren i verdens førende vindmølleproducent Vestas, Marika Fredriksson.

Der er alle mulige måder at præsentere de tre nye bestyrelsesmedlemmer, men jeg har valgt at bede cheføkonomen i tænketanken Axcelfuture, Thomas Bernt Henriksen, 
tale med Mads Nipper, Marika Fredriksson og Jørgen Høholt om deres syn på deres egne og erhvervslivets vigtigste dagsordener i 2019-2020. Interviewet med Jørgen Høholt følger neden for, hvori han fortæller om udviklingen i danske kapitalfonde.

Jeg glæder mig til samarbejdet

Lars Rebien Sørensen
Formand for Axcel Advisory Board

 
Jørgen Høholt er tidligere Head of Corporate & Investment Banking i Nordea DK.

Det er 30 års erfaring med bankdrift og kapitalfonde, som taler, når Jørgen Høholt i dag slår fast, at kapitalfondene har etableret sig som en moden industri på den anden side af finans- og gældskrisen. Jørgen Høholt er tidligere chef for Storkunder i Nordea og er netop indtrådt i Axcels Advisory Board sammen med topchefen i Grundfos, Mads Nipper, og finansdirektøren i Vestas, Marika Fredriksson.

Kapitalfondene er siden starten for 25 år siden blevet en moden og professionel industri,” siger Jørgen Høholt, som ser kapitalfondenes evne til at komme styrket ud af finanskrisen som en afgørende test for det danske kapitalfondsmiljø.

”Kapitalfondene har været med til at uddanne bankerne til nye tider. I den gamle bankmodel handlede det primært om at sikre sig sikkerhed i værdifulde aktiver. Kapitalfondene 'lærte' bankerne, at udlån i langt højere grad burde baseres på virksomhedens evne til at generere et stærkt cash flow – som jo i sidste ende skal servicere bankernes udlån,” siger Jørgen Høholt, som peger på, at kapitalfondenes rolle blev styrket i lavrentemiljøet efter finanskrisen, fordi kapitalfondene nu dels er en attraktiv partner for de institutionelle investorer og dels stadig er en attraktiv kunde for bankerne, fordi kapitalfondene uændret skal bruge lån og driftskreditter, når de investerer i nye virksomheder.

Kapitalfondene er blevet voksne, og krisen har vist, at der er kommet en bedre forståelse mellem kapitalfondene og lånemarkederne. Jeg tror, at det til en vis grad er kommet bag på bankerne, at kapitalfondene direkte har kunnet hente investerings- og lånekapital hos de institutionelle investorer,” siger Jørgen Høholt.

Konsekvenserne af den udvikling er tydelig. Tidligere kunne bankerne måske opfatte kapitalfonden og dens porteføljeselskaber som en helhed, hvor kapitalfonden forventes at træde til, hvis tingene går skævt i et porteføljeselskab.

Sådan er det ikke længere. Bankerne har i dag én relation i kapitalfonden og samtidig selvstændige relationer og individuelle risici i forhold til porteføljeselskaberne,” påpeger Jørgen Høholt og henviser til, at bankerne eksempelvis må forventes at tage et tab på konkursen i legetøjskæden Top-Toy. Det kan ske igen. 

Grundlæggende er det sundt, at der er blevet større klarhed om kundeforhold og risici, omend bankerne nok tænker med længsel tilbage på de tider, da de mere frit kunne bestemme vilkårene for samarbejdet,” siger Jørgen Høholt, som har et klart svar på, hvad han bringer med ind i Axcel.

Det er helt centralt for kapitalfondene, at de udnytter de markedsvilkår, der nu er. Vilkårene kan, som finanskrisen viste, ændre sig på meget kort tid,” siger Jørgen Høholt og fortsætter:

Set fra min stol så har vi lige nu en helt unik situation, hvor der er yderst attraktive lånevilkår, hvilket vil have en indvirkning på prissætningen af virksomhederne. Det nuværende marked er en invitation til refinansiering, for det må forventes kun at blive dårligere herfra.” Jørgen Høholt slår samtidig fast, at han ikke er så bekymret, hvis svagere konjunkturer og højere renter på et tidspunkt sender prisen på virksomheder ned.

Kapitalfondene har vist en stærk evne til at bygge virksomheder op omkring en stærk indtjeningsevne eller cash flow, og det er netop indtjening og cash flow, som skal servicere gælden og holde hånden under prisen på virksomheder, når vi ser lidt frem,” siger Jørgen Høholt.