EG køber Silkeborg Data - Selskabsmeddelelse

29. september 2015

 

Selskabsmeddelelse 5/2015

AX IV EG Holding III ApS

Opkøbet af Silkeborg Data løfter EG's omsætning til mere end 2 milliarder kr. og er i tråd med EG's strategi om etablering af lederskab i en række sektorer, heriblandt den offentlige sektor i Danmark. Kombinationen af EG's eksisterende offentlige forretning og Silkeborg Data skaber en stærk og strategisk aktør i markedet for digitale løsninger til den offentlige sektor.

Silkeborg Data leverer løn- og personaleadministration til 4 regioner, 28 kommuner og en lang række offentlige virksomheder og institutioner. Silkeborg Data har gennem betydelige investeringer i produktudvikling og et stærkt servicekoncept løftet omsætningen fra 170 millioner kr. i 2010 til 274 millioner kr. i 2014 i et moderat voksende marked.

EG leverer en lang række digitale løsninger til den offentlige sektor og har i de senere år oprustet kraftigt med kompetencer og løsninger med det formål at skabe den bedste partner for det offentlige Danmark.

Siden 2011 har EG købt først selskabet Kommuneinformation A/S, som har en stærk markedsposition inden for lovinformationsløsninger og digitale sagsbehandlerløsninger, og dernæst i 2014 selskabet Team Online, der er specialiseret i digitalisering af socialområdet. I 2015 vandt EG yderligere udbuddet om det Kommunale Ydelsessystem (KY) fra KOMBIT. Selskabet fortsætter og øger nu sine investeringer i at blive en stærk aktør i det offentlige marked.

Med købet af Silkeborg Data har EG over 420 medarbejdere, der arbejder med løsninger til det offentlige Danmark og omsætter for ca. 600 millioner kr. årligt i dette marked. EG og Silkeborg Data udvikler og leverer i dag digitale løsninger og services til alle danske kommuner og fire ud af fem danske regioner.

Silkeborg Data vil efter købet fortsætte som selvstændig virksomhed i EG, og den nuværende administrerende direktør, Brian Busk, fortsætter som administrerende direktør i virksomheden. Købet er en vigtig milepæl for EG, der når en omsætning på mere end 2 milliarder kr. og med sine 1.800 dedikerede medarbejdere servicerer 12.000 kunder fra 25 kontorer i Norden.

EG's koncernchef Leif Vestergaard udtaler:

"Vi har i EG længe haft en klar strategi om at blive en væsentlig leverandør til det offentlige Danmark og særligt kommuner og regioner. Det er centralt for os at kunne hjælpe kommuner og regioner med at yde bedre service og opnå øget effektivisering via digitalisering. Købet af Silkeborg Data understøtter denne strategi perfekt. EG's og Silkeborg Datas dybe offentlige domæneviden er et godt match, og tilsammen har vi størrelsen og løsningsudbuddet til at hjælpe kommuner og regioner i en tid, hvor der stilles meget store krav til dem."

"EG har de seneste 25 år arbejdet med den offentlige sektor og specielt kommunerne. Silkeborg Data har i mere end 40 år arbejdet for danske sygehuse og er de seneste år vokset meget på kommunemarkedet.

Denne dybe domæneviden vil begge firmaer bruge til at investere massivt i udvikling af nye moduler til eksisterende løsninger og flere nye produkter til kommuner og regioner."

"Tilsammen bliver vores løsningsudbud bredere og vores markedsadgang stærkere. Det betyder, at Silkeborg Data fortsætter sit salg gennem samarbejdspartnere – vores mål er således, at opkøbet også vil være en fordel for fx Fujitsu og PDC. Samlet står vi stærkt i markedet," siger Leif Vestergaard.

Silkeborg Datas administrerende direktør Brian Busk udtaler:

"At blive en del af EG gør det muligt at øge investeringerne i udvikling, og vores løsningsudbud bliver væsentligt større. Vi kan nu hjælpe vores kunder meget bredere og dybere med deres digitale behov. Det er et stort løft, som kommer kunderne og medarbejderne til gode. Fra at være en mindre udfordrer bliver vi nu en del af en strategisk aktør, der ligesom SD vil være den bedste inden for sit felt. Derved kan vi bedre fastholde vores position som dem, der laver løn- og vagtplansløsninger til flest offentligt ansatte i Danmark."

"Både nye og eksisterende kunder samt samarbejdspartnere kommer til at opleve fordele ved opkøbet, da det styrker begge selskabers produktportefølje og eksekveringskraft."

Hos kapitalfonden Axcel, der er majoritetsaktionær i både EG og Silkeborg Data, er der ingen tvivl om beslutningen eller timingen:

"Der er brug for en stor og stærk strategisk udfordrer, hvis det offentlige Danmark skal lykkes med at blive mere effektivt og hjemtage gevinster via digitalisering."

"Axcel har ejet EG siden 2013 og Silkeborg Data siden 2014. Den forretningsmæssige logik for et EG-køb af Silkeborg Data er stærk. Virksomhedernes udvikling de seneste par år, herunder EG's opkøb af flere virksomheder, som også komplementerer Silkeborg Data, gør, at tidspunktet er rigtigt nu. Det her er et af eksemplerne på, at 2+2 kan give mere end 4," slutter partner i Axcel Christian Bamberger Bro.

EG har indgået aftale med Axcel om køb af Silkeborg Data. Aftalen er ikke betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse, men alene af refinansiering af den eksisterende gæld i Silkeborg Data. Silkeborg Data har i dag en lavere gæld-til-indtjening-ratio end EG. Købet forventes endeligt gennemført i november 2015.

EG (AX IV EG Holding ApS) køber anparterne i Silkeborg Data (AX IV SD Holding ApS) ved udstedelse af nye anparter i EG. Dermed modtager Axcel og ledelsen i Silkeborg Data intet kontant vederlag ved salget, men udelukkende nye anparter i EG, hvorved den originale egenkapitalinvestering i Silkeborg Data fastholdes i strukturen. Kun bestyrelsen i Silkeborg Data, der ejer 1,1 % af anparterne i Silkeborg Data, modtager et kontant vederlag ved salget, da de samtidig med købets gennemførelse fratræder.

AX IV EG Holding III ApS, som er moderselskab for EG A/S, arrangerer et investorroadshow, der potentielt efterfølges af en kapitalmarkedstransaktion, dog med forbehold for markedsbetingelserne.

Børsinfo med Q3-regnskabstal for AX IV EG Holding III ApS fremrykkes fra 29. oktober til 14. oktober.

 

For mere info fra Silkeborg Data:

https://www.silkeborgdata.dk/silkeborg-data-solgt-til-eg