AXCELS INVESTERINGSRESULTAT 2014

3. marts 2015

 

Axcel opnår investeringsresultat på 1,9 mia. kr. i 2014

Stærkt resultat i fond III og stabil udvikling i fond IV befæster Axcels position som et markant PEhus i Norden.

Resultatet i Axcel III blev på 1,7 mia. kr. Samlet set bliver fonden blandt de bedste i Europa. Axcel III, har som andre fonde, der er rejst før finanskrisen haft udsving i sine resultater, men det er ikke kun investeringen i Pandora, der har trukket fonden i den rigtige retning, for der har også været andre gode investeringer som bl.a. Esko Artwork og HusCompagniet.

Resultatet i Axcel IV, hvor der hidtil er foretaget otte investeringer, blev på 134 mio. kr., hvilket placerer fonden i 1. kvartil blandt sine peers i etableringsåret 2011. Det er endnu for tidligt at sige noget om det endelige afkast, men fonden har fået en god start, hvilket ofte viser sig afgørende. Den positive udvikling skal ses i lyset af selskabernes resultater og på baggrund af, at fonden tidligt afhændede industrivirksomheden Cimbria med et godt resultat.

Fokus i Axcel IV har været på mindre kapitalintensive og mere videnbaserede virksomheder. Dermed har fondens virksomheder også mindre operationel gearing end hvad der eksempelvis gjorde sig gældende i IDdesign, som blev ramt af et dramatisk fald i efterspørgselen ovenpå finanskrisen. Resultaterne i Axcel IV afspejler også de mere stabile økonomiske rammer, hvor man fortsat må konstatere, at der ikke er meget hjælp af hente fra markedet, som følge af den lave vækst i økonomien. Det betyder, at selskaberne selv skal levere vækst på toplinjen for at opnå konkurrencedygtige afkast.

2014 bliver det sidste år med påvirkning fra investeringen i Pandora, som set retrospektivt har bidraget til at levere ekstraordinære resultater.

Axcel investeringer og værdien af investerede kapital

Mio. kr.

Axcel III

Axcel IV

I alt

Investeret kapital

2.661

1.868

4.529

 

Provenu fra investeret kapital

18.021

622

18.643

Værdisætning af virksomheder

469

1.916

2.385

Værdi af investeret kapital

18.490

2.538

21.028

 

Afkastmultipel

6,9

1,4

-

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. Axcel er en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn og har gennemført mere end 40 investeringer og 50 større tilkøb til disse, og over 30 af disse er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 11 virksomheder, som tilsammen har en omsætning på knap 7 mia. kr. og ca. 5.000 medarbejdere. Yderligere oplysninger kan ses på www.axcel.dk.