AXCELS FONDE FIK INVESTERINGSRESULTAT PÅ 392 MIO. KRONER I 2008

19. marts 2009

Axcel opnåede i 2008 et samlet resultat af sine investeringsaktiviteter på 392 mio. kroner i de tre fonde. Resultatet svarer til et afkast på 17% af de vægtede investeringer i fondene på ca. 2,4 mia. kroner.

Resultatet er lavere end det foregående års, men betegnes som tilfredsstillende i et marked, som har været – og fortsat er – præget af den globale økonomiske krise, siger Christian Frigast, managing partner hos Axcel:

”2008 var et udfordrende år for alle, og det har vi selvfølgelig også mærket til i Axcel, hvor vi generelt har set større udsving end normalt. Så meget desto mere glæder vi os over de selskaber, hvor det går godt. Fx HusCompagniet, der bygger en-familieshuse og på få år har udviklet sig til markedsleder, og som netop har præsenteret sit bedste resultat nogensinde i et svært marked,” siger Christian Frigast og fortsætter:

”2008 har været et år med fokus på effektivisering og omkostningsreducerende tiltag i de fleste af vores virksomheder, og da 2009 fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed, har vi uændret fokus på at tilpasse vores virksomheder til markedssituationen fremover. Værdien af vores virksomheder fremkommer lidt forenklet sagt som en kombination af deres indtjening og værdien af sammenlignelige børsnoterede virksomheder. Derfor vil den usikkerhed, vi hidtil i 2009 har set – både i relation til denne generelle økonomi og aktiemarkederne – betyde, at der også vil være usikkerhed forbundet med vores resultat i 2009.”

”Udfordrende tider betyder dog også nye muligheder for Axcel og vores virksomheder, og vi forventer, at der vil opstå flere interessante investeringsmuligheder. Et godt eksempel på dette er IDEmøblers kommende investering i ILVA,” slutter Christian Frigast.

Axcel foretog i 2008 to investeringer i henholdsvis den svenske uddannelsesvirksomhed John Bauer Organization, der driver 30 skoler med i alt ca. 10.000 elever, og Pandora, der producerer og sælger smykker globalt. Samlet set ejede Axcels tre fonde 16 virksomheder ved udgangen af 2008. Virksomhederne stod for en samlet omsætning på ca. 11 mia. kroner.

  

Yderligere information:

               Christian Frigast, managing partner                                  Lars Thomassen, CFO

                                       Axcel                                                                        Axcel

                        Tlf.: 33 36 69 99 / 26 32 64 00                                             Tlf.: 33 36 69 99

                               Email : cf@axcel.dk                                                  Email: lt@axcel.dk