Axcel skaber global markedsleder inden for højteknologisk udstyr til den globale slagteriindustri

12. juli 2016

Axcel investerer i SFK LEBLANC, Attec, ITEC og Carometec og lægger de fire virksomheder sammen til en slagkraftig og førende global aktør på det hastigt voksende marked for højteknologisk slagteriudstyr. Den sammenlagte virksomhed får en samlet omsætning på omkring 1,1 mia. kr. med 740 medarbejdere.

Den største af de fire virksomheder, SFK LEBLANC, blev grundlagt som SFK i 1931 som et datterselskab til Danish Crown med henblik på at levere udstyr til forarbejdning af kød. l 2006 blev SFK solgt til Maj Invest, og siden har virksomheden været igennem en større omstilling fra navnlig at være intern leverandør til Danish Crown til i dag at være en global aktør inden for avanceret udstyr til slagteriindustrien. Udviklingen er sket takket være betydelige investeringer i produktudvikling og opkøbet af den nordamerikanske markedsleder, G.E. Leblanc, samt den hollandske markedsleder inden for kreaturslagtning, NAWI.

De tre øvrige virksomheder, Attec, ITEC og Carometec, der alle er privatejede, har tilsvarende gennem fokus på produktudvikling og globale kunder skabt en interessant position i markedet for højteknologisk udstyr til slagteriindustrien, hvor en del af produkterne og løsningerne er helt unikke.

Købet af de fire virksomheder er forhandlet uafhængigt af hinanden og er ikke indbyrdes afhængige.

"Grundlæggende befinder virksomhederne sig i et voksende marked drevet af et stigende globalt kødforbrug, især i en række af verdens hurtigst voksende økonomier. Kombinationen af de fire virksomheder skaber en førende global aktør med gode forudsætninger for vækst, både som følge af et stærkere produktprogram og en stærkere geografisk tilstedeværelse. Dertil vil den samlede gruppe have kræfterne til at investere mere offensivt i produktudvikling og nye salgskontorer i en række markeder, der kan accelerere væksten yderligere. Det gør det til en meget spændende investering, som vi ser frem til at arbejde videre med," siger Christoffer Müller, der er director hos Axcel.

Hos sælgerne af SFK LEBLANC, Maj Invest og Nimbus, er der stor tilfredshed med den udvikling, virksomheden har været igennem:

"Da vi købte SFK i 2006, vidste vi, at en større omstillingsproces ventede forude. Det har været en stor udfordring også at blive konkurrencedygtig over for andre kunder, men takket være en dygtig ledelse, der har gennemført vores strategi til punkt og prikke, er det lykkedes at gøre virksomheden til en markedsledende aktør i branchen," siger Per Høholt, der er partner hos Maj Invest. William Blair International har ageret eksklusiv finansiel rådgiver for Maj Invest og SFK LEBLANC.

Hos SFK LEBLANC er der stor tilfredshed med, at fusionen nu falder på plads:

"Attec, ITEC og Carometec er meget stærke nichevirksomheder inden for vores branche, som vi længe har haft en god relation til. Det er en oplagt fusion, der giver mulighed for at tilbyde kunderne et endnu bedre produktprogram og løsninger, og vi ser derfor meget frem til samarbejdet," siger Ib Sand Nykjær, der er administrerende direktør hos SFK LEBLANC.

Også hos Attec og ITEC er der store forventninger til det nye setup:

"Vi tror på, at det vil styrke såvel SFK LEBLANC som Attec og ITEC at indgå i denne fusion, og at det nu er lykkedes at skabe en stor aktør i slagteriindustrien med stærke danske rødder, er naturligvis meget tilfredsstillende," siger Andreas Iskov Jensen, der er administrerende direktør og ejer af Attec.

Carometecs administrerende direktør, Henrik Andersen, ser også frem til fusionen:

"Denne fusion med SFK LEBLANC, Attec og ITEC giver et stærkt afsæt for at integrere Carometecs unikke teknologier direkte i fremtidens automationsløsninger inden for hele slagteprocessen."

"Investeringen i SFK LEBLANC, Attec, ITEC og Carometec er den 11. foretaget i Axcel IV, og vi har nu i alt foretaget 45 investeringer på tværs af vores fonde og gennemført 36 frasalg. Med de seneste succesfulde frasalg og med vores nye organisationen på plads er vi klar til at forberede arbejdet med at rejse Axcel V i løbet af efteråret 2016," siger Christian Frigast, der er Managing Partner hos Axcel.

"Vi er tiltrukket af muligheden for at kunne være med til at skabe en førende global spiller på markedet for højteknologisk udstyr til slagteribranchen," siger managing partner Torben Vangstrup fra ATP Private Equity Partners og tilføjer: "Markedet ventes at opleve vækst som følge af konsolideringer og automatisering i slagteribranchen samt et generelt stigende fødevareforbrug globalt. Forudsætningerne er dermed til stede for, at investeringen kan skabe et godt afkast på sigt til ATP's medlemmer."

Transaktionen forventes endeligt afsluttet i løbet af august 2016.

Om SFK LEBLANC

SFK LEBLANC er en førende global leverandør inden for højteknologiske produktionsanlæg. SFK LEBLANC leverer avancerede automatiske slagtelinjer til slagtning af svin og kreaturer til store producenter, såsom Smithfield Foods, Inc., Tyson Foods, Triumph Foods og Danish Crown. SFK LEBLANC har aktiviteter i Danmark, Holland, Canada, USA, Kina og Rusland.

Om Attec

Attec blev etableret i 1987 i Danmark og er i dag en førende global producent af automatiserede opskærings-, udbenings- og lagersystemer samt pakkeanlæg til svine-, kreatur- og lammeslagterier. Attec, der har ca. 150 medarbejdere, er specialiseret i individuelle kundespecifikke løsninger inden for intern transport og automatisering til slagterier, kødforarbejdende virksomheder samt andre virksomheder i levnedsmiddelbranchen.

Om Carometec

Carometec, der har rødder i SFK, er en højteknologisk virksomhed, som udvikler, producerer og markedsfører måleudstyr baseret på avanceret ultralydscanning, NIR-spektroskopi og visionsteknologi til slagterier verden over, og har i dag over 1.000 installationer i mere end 30 lande. Udstyret hjælper kødproducenter med præcist og automatisk at kvalificere værdien af produktet tidligt i produktionen. Carometec har ca. 35 medarbejdere.

Om ITEC

ITEC er en tysk virksomhed med ca. 85 medarbejdere etableret i 1990, som udvikler, producerer og markedsfører maskiner til fødevareindustrien, herunder hygiejnesystemer. ITEC og Attec har et tæt samarbejde, og ITEC er Attecs distributør i Tyskland.

Om Maj Invest

Maj Invest Equity bygger på mangeårig erfaring, viden og netværk fra rådgivning om investeringer i små og mellemstore unoterede danske virksomheder. Maj Invest Equity-fondene har tilsammen ca. 7,5 mia. kr. i kapitaltilsagn fra en række investorer og er Danmarks største private equity-investor i små og mellemstore virksomheder. Siden 2005 har fondene rådgivet om investeringer i mere end 60 virksomheder, og i den samme periode er der foretaget salg af mere end 40 virksomheder. Fondenes portefølje består p.t. af 17 selskaber.

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle virksomheder. Axcel er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 45 investeringer og mere end 80 større tilkøb til disse. 36 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag otte virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 6,6 mia. kr. og omkring 4.200 medarbejdere.

Om ATP Private Equity Partners (ATP PEP)

ATP PEP forestår investeringer i private equity på vegne af ATP. ATP er en af Europas største pensionsinvestorer. ATP PEP blev stiftet i 2001 og har siden etableringen fokuseret på investeringer i private equity-fonde samt co-investeringer sammen med disse fonde. ATP Private Equity Partners er blandt de største europæiske investorer i det globale private equity-marked med et årligt investeringsprogram på ca. 3 mia. kr. og har bl.a. afgivet investeringstilsagn til fondene Axcel I, II, III og IV.

For yderligere information

Axcel:

Christian Schmidt-Jacobsen

Tlf.: 2178 3697

E-mail: csj@axcel.dk

Christoffer Müller

Tlf.: 2938 5366

E-mail: cm@axcel.dk

Christian Frigast

Tlf.: 2632 6400

E-mail: cf@axcel.dk