AXCEL REJSER DANMARKS HIDTIL STØRSTE FOND

13. juli 2011

Axcel er nu færdig med at rejse Axcel IV, der med 3,6 mia. kr. bliver Danmarks hidtil største private equity-fond. Axcel IV har bred opbakning fra de tidligere investorer og også har fået tilsagn fra en række nye udenlandske investorer og danske erhvervs- og familieinvestorer.

"Vi er meget glade for, at vi nu er på plads med Axcel IV, for det har været et hårdt marked at rejse en fond i," siger Christian Frigast, Managing Partner i Axcel. "Nu ser vi frem til at investere i en række spændende virksomheder i Danmark og Sverige og håber meget på, at vi opnår nogle resultater, der modsvarer det, vi tidligere har præsteret."

Axcel IV vil - ligesom Axcel III - koncentrere sig om at investere i mellemstore danske og svenske virksomheder typisk med en omsætning fra 250-300 mio. kr. op til 3-4 mia. kr. Det kan eksempelvis være familieejede selskaber med behov for et generationsskifte, virksomheder, der skal udvikles fra lokale markeder til at være førende i Europa, virksomheder, der skal fokusere deres kerneforretning, eller virksomheder, der har brug for at blive omstruktureret.

Axcel har både fået hidtidige og nye investorer om bord i den nye fond (liste over investorer i bilag), og de ser frem til arbejdet i Axcel IV:

"Skandinavien har i mange år været et spændende marked for buyouts med gode afkast. Med vores industrielle baggrund er vi på udkig efter fonde, der har en industriel tilgang til aktivt ejerskab. På den baggrund ser vi frem til vores status som Axcel IV-investor, "siger Paolo Simonato, adm. direktør, GE Asset Management, Paris.

"Axcel III vil blive blandt de bedst præsterende nordiske fonde, og det skyldes ikke kun PANDORA. Efter vores opfattelse er Axcel godt positioneret i et stadig mere interessant PE-marked, og vi ser frem til vores samarbejde med Axcel i Axcel IV," siger Joachim Høegh-Krohn, CEO i Argentum.

"Vi har været investorer i Axcel helt tilbage fra Axcel I og har sat pris på vores samarbejde. Som oprindelig investor har det været positivt af følge Axcels udvikling frem til i dag, hvor en god performance har medført, at fonden har kunnet tiltrække en professionel international investorkreds. Vi forventer, at også Axcel IV vil blive en god investering for os," siger Nils Johannessen, partner i ATP-PEP.

"Vi ser meget frem til samarbejdet med Axcel. Som pensionsforvalter fokuserer vi på afkast, og her kan vi se, at Axcel har leveret en stabil performance over en lang periode. Vi sætter pris på deres   investeringsmodel, som bygger på aktivt ejerskab og værdiskabende tiltag," siger Cecilia Gross Friberger, der er ansvarlig for svenske Sjätte AP-Fondens investering i Axcel IV.

 

Axcel IV har allerede investeret i to virksomheder - byggematerielvirksomheden Nordic Waterproofing (der består af Katto og Trelleborg Waterproofing, som Axcel efterfølgende har fusioneret), og Cimbria, som er en af verdens førende producenter inden for forarbejdning, håndtering og opbevaring af korn og frø.