Axcel og VKR Holding indgår partnerskab om EXHAUSTO

20. december 2012

 

Axcel skal drive den fremtidige udvikling af EXHAUSTO – en førende producent af løsninger til mekanisk ventilation til byggesektoren. VKR Holding fastholder et betydeligt medejerskab, og målet er at accelerere virksomhedens fortsatte udvikling og indtjening – både organisk og via akkvisitioner.  

EXHAUSTO er en førende producent af løsninger til mekanisk ventilation til bl.a. boliger, kontorer, skoler og institutioner og er markedsleder i Danmark og Norge med voksende positioner i Tyskland og Sverige. EXHAUSTO blev grundlagt i 1957 og har i dag ca. 300 medarbejdere. Produktionen sker i Langeskov på Fyn og i Flå i Norge. I 2011 omsatte EXHAUSTO for 500 mio. kr.

Moderne byggeri er stadig mere tæt og velisoleret, og for at sikre et godt indeklima er det nødvendigt med en effektiv ventilation. Det er en medvirkende årsag til, at EXHAUSTO med sine innovative ventilationsløsninger har oplevet stor vækst i de senere år. For at reducere varmeforbruget og dermed CO2-udledningen er der samtidig skarpere fokus på ventilationssystemer med varmegenindvinding – og her er EXHAUSTO førende i industrien.

Det nye samarbejde mellem Axcel og VKR Holding betyder, at Axcel overtager ca. 60% af aktierne i EXHAUSTO, mens VKR Holding beholder en betydelig minoritetsejerandel, og den aftale er Axcel særdeles tilfreds med:

”Vi har fulgt EXHAUSTO tæt i et stykke tid, og vi føler os overbevist om, at det nye partnerskab med VKR Holding og ledelsen i EXHAUSTO vil blive en stærk konstellation. EXHAUSTO er yderst velfunderet hvad angår teknologi, kunder og medarbejdere, og vi har stor tiltro til virksomheden og dens udviklingsmuligheder,” siger Casper Lykke Pedersen, der er partner hos Axcel og ansvarlig for investeringen hos Axcel.

VKR Holding vedtog i 2011 en ny strategi, hvor selskabet fremover vil fokusere på rollen som finansiel investor, mens forretningsudvikling skal varetages i VKR Holdings forretningsområder. I forhold til EXHAUSTO har bestyrelsen fundet, at den fortsatte udvikling af selskabet bedst sikres i et partnerskab med Axcel. På den baggrund ser VKR Holding frem til det nye samarbejde:

”Vi er glade for det nye partnerskab med Axcel og er overbevist, om at vi yderligere kan accelerere og udvikle EXHAUSTOs markedsposition over de kommende år,” siger administrerende direktør i VKR Holding A/S, Jan Lundsgaard Jensen.

Erhvervelsen forudsætter konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Om Axcel:

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. Axcel fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn og har gennemført 38 investeringer og 50 større tilkøb. Foreløbig er 24 af disse blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 14 virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og disse virksomheder har tilsammen en omsætning på ca. 16,1 mia. kr. og godt 12.000 medarbejdere. Se www.axcel.dk.

Om VKR Holding:

VKR Holding er et holding- og investeringsselskab, der har til formål at skabe værdi gennem finansielle investeringer og ejerskab af virksomheder. VKR Holding ejer virksomheder inden for fire forretningsområder (ovenlysvinduer, facadevinduer, termisk solenergi samt ventilation & indeklima), som tilsammen beskæftiger ca. 15.000 medarbejdere i mere end 40 lande. Missionen er at eje virksomheder, der bringer dagslys, frisk luft og bedre miljø ind i menneskers hverdag. VKR Holding er fonds- og familieejet og har VILLUM FONDEN som hovedaktionær.   

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Axcel:

Partner Casper Lykke Pedersen, tlf. +45 3336 6999

Managing Partner Christian Frigast, tlf. +45 2632 6400

VKR Holding:

Jan Lundsgaard Jensen, tlf. +45 3969 1144