Axcel køber Orion Diagnostica

23. april 2018

Axcel har købt den finske virksomhed Orion Diagnostica Oy (“Orion Diagnostica”), en førende aktør på det attraktive marked for point-of-care-diagnosticering (POC) med en stor portefølje af højkvalitetsprodukter. Axcel vil i samarbejde med Orion Diagnosticas ledelsesteam bygge videre på virksomhedens solide markedsposition og ser en række attraktive muligheder for at ekspandere geografisk og udvide produktsortimentet.

Orion Diagnostica, der er grundlagt i 1974, har været en selvstændig division af Orion Corporation, en finsk lægemiddelvirksomhed, som er noteret på Nasdaq i Helsinki.

Orion Diagnosticas produkter gør sundhedspersonale i stand til hurtigt og præcist at udføre tests under patientbesøget og dermed diagnosticere sygdomstilstande, så patienten kan behandles korrekt. Orion Diagnosticas teknologi kan anvendes til at teste en lang række tilstande, herunder bakterielle og virale infektioner, og derved fastslå om behandling med antibiotika er krævet, og dermed adressere den stigende globale udfordring med antibiotika resistens.

Orion Diagnostica har et solidt fodfæste på flere europæiske markeder samt i Kina og er på vej ind på det attraktive marked i USA. Det skaber mulighed for langsigtet vækst, idet POS-diagnosticering – også kaldet patientnær diagnosticering – vinder større og større udbredelse på det amerikanske marked.

Axcel har sammen med erfarne rådgivere inden for industrien fulgt Orion Diagnostica igennem en årrække.

“Sammen med Orion Diagnosticas ledelse og medarbejdere vil vi fortsætte med at udvikle virksomheden med henblik på at blive en endnu stærkere aktør på det globale diagnosticeringsmarked. Med virksomhedens attraktive kundegrundlag og solide markedsposition ser vi særdeles gode muligheder for at skabe yderligere vækst i Orion Diagnostica, både geografisk og gennem en udvidelse af produktsortimentet,” siger Thomas Blomqvist, Partner i Axcel.

"Vi ser frem til partnerskabet med Axcel, som vil styrke mulighederne for at eksekvere vores vækststrategi. Axcel er en ideel partner til at understøtte vores strategi; de har en tilgang, der passer til vores kultur og et stærkt engagement i at levere fremragende løsninger til kunderne,” siger Kaisa Tarkkanen, adm. direktør i Orion Diagnostica.

“Axcel ser meget frem til at støtte Kaisa Tarkkanen og hendes team gennem virksomhedens næste fase mod vækst og international ekspansion. Orion Diagnostica opererer på et non-cyklisk, voksende marked og har en solid markedsposition, så jeg er virkelig glad for, at kunne meddele, at denne virksomhed bliver Axcel V's fjerde investering,” siger Christian Schmidt-Jacobsen, Managing Partner i Axcel.

 

 

Om Orion Diagnostica
Orion Diagnostica blev grundlagt i 1974 og fremstiller og markedsfører diagnostisk udstyr med særligt fokus på point-of-care-løsninger, hvormed sundhedspersonale hurtigt kan udføre diagnostiske tests tæt på patienten. Orion Diagnostica råder både over en egen salgsstyrke, der er aktiv i hele Norden, Tyskland samt det centrale og østlige Europa, og et verdensomspændende distributørnetværk, der dækker ca. 50 lande. I 2017 havde virksomheden en nettoomsætning på ca. 54,8 mio. euro. Virksomheden beskæftiger p.t. omkring 300 fuldtidsansatte, heraf 50 uden for Finland. Orion Diagnostica har hovedsæde i Espoo, Finland.

Om Axcel
Axcel blev grundlagt i 1994 og er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af nordiske og internationale investorer. Axcel har rejst fem fonde med sammenlagt p.t. over 15 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 50 investeringer og knap 100 større tilkøb til disse. 39 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 11 virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 10,5 mia. kr. og omkring 6.300 medarbejdere.

Yderligere information:
Thomas Blomqvist
Partner
+46 709 22 10 49
E-mail: tb@axcel.se

Christian Schmidt-Jacobsen
Managing Partner
+45 21 78 36 97
E-mail: csj@axcel.dk