Axcel investerer i Delete Group

12. juli 2013

Delete Group, som har en ledende markedsposition i Finland og Sverige inden for miljøservices med særligt fokus på industriel rengøring, nedrivningsservice og industri- og byggeaffaldshåndtering, får Axcel som ny hovedaktionær. Selskabet har været igennem en imponerende udvikling gennem de seneste år, og har opbygget en førende position i Finland samt Nordsverige og ønsker nu at fortsætte sin nordiske vækst.

Delete Group er en markedsledende miljøservicevirksomhed inden for sine fire forretningsområder og har mere end 4.000 kunder i Finland og Sverige inden for sektorer som industri, byggeri og fast ejendom. Delete Group har hidtil været ejet af den finske kapitalfond Intera Partners, som grundlagde selskabet i 2010 gennem en fusion af to stærke aktører. Siden har Delete Group udvist en imponerende vækst, både organisk og gennem opkøb, og har i dag en omsætning på ca. 100 mio. euro.

Det nordiske marked for miljøydelser forventes at have gode vækstudsigter. De vigtigste drivkræfter er en aldrende bygningsmasse, som løbende skal fornyes, øget fokus på energiforbrug, effektivitetsgevinster ved nyt og mere moderne byggeri, men også en hastig udvikling i miljølovgivning og byggestandarder spiller en afgørende rolle.

Axcel, som er en nordisk kapitalfond med fokus på mellemstore virksomheder, ser et stort potentiale i Delete Group:

”Axcel er glade for at kunne understøtte Delete Groups fremadrettet vækst. Miljøservices vil få en stadig vigtigere rolle indenfor industri, byggeri og kommunale sektorer. Delete Group er en veldrevet virksomhed med meget engagerede medarbejdere og enestående kunderelationer, og vi ser et betydeligt potentiale for, at virksomheden kan fortsætte sin vækst i Finland, Sverige og resten af Norden, både organisk og gennem opkøb. Delete Groups marked er meget fragmenteret, med få større og mange mindre aktører, hvilket giver gode muligheder for yderligere konsolidering. Desuden er Delete et meget stærkt brand indenfor sit marked med styrker som pålidelighed, sikkerhed og kvalitet i ydelsen”, siger Lars Österberg, partner hos Axcel.

Delete Groups ledelse ser på den baggrund frem til at få Axcel som ny hovedaktionær:

”Delete er vokset kraftigt i de seneste tre år, og med Axcel som ejer står vi endnu stærkere med henblik på at vokse i Norden. Axcel støtter den langsigtede udvikling af virksomheden med henblik på at imødekomme de fremtidige stigende kundebehov”, siger Delete Groups adm. direktør, Jussi Niemelä.

Transaktionen, som kræver konkurrencemyndighedernes godkendelse, forventes at være afsluttet i løbet af tredje kvartal 2013.

Om Delete Group

Delete Group er en virksomhed med speciale i miljøydelser til forskellige sektorer inden for industri, byggeri og fast ejendom i Finland, Sverige og de baltiske lande. Delete Groups fire divisioner leverer ydelser inden for industriel rengøring, nedrivningstjenester, genbrug og affaldshåndtering samt særlige nedrivningstjenester. Delete Group har knap 700 medarbejdere og omsatte for ca. 100 mio. euro i 2012.

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. Axcel er en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn og har gennemført mere end 40 investeringer og 50 større tilkøb til disse. Foreløbig er 26 af disse blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 15 virksomheder og en betydelig aktiepost i PANDORA, og disse virksomheder har tilsammen en omsætning på knap 17 mia. kr. og ca. 12.500 medarbejdere.  

 

Yderligere information:

Delete Group:

Jussi Niemelä, CEO, tlf.: +4 (0) 8 444 74 01, e-mail: jussi.niemela@delete.fi

Axcel:

Lars Österberg, Partner, tlf.: +46 (0) 8 442 53 46, e-mail: lo@axcel.se

Christian Frigast, Managing Partner, tlf.: +45 2632 6400, e-mail: cf@axcel.dk