ÅRSRESULTAT 2010

11. april 2011

 

2010 blev på mange måder et foreløbigt højdepunkt for Axcel med børsnoteringen af PANDORA, etablering af Axcel IV, samt klargøring af salg af EskoArtwork, Netcompany og HusCompagniet, der fandt sted primo 2011.

Den store aktivitet betyder, at Axcel i 2010 har præsteret et resultat af investeringsaktiviteterne på 11,5 mia. kr., hvilket er et af de bedste resultater i Europa målt på afkast. PANDORAs flotte resultater kombineret med en vellykket børsnotering er en stor del af forklaringen, men hovedparten af Axcels øvrige selskaber har også klaret sig flot. Ses der bort fra PANDORA, ville Axcels resultat således ligge på over 500 mio. kr., svarende til et afkast på 21%.

Lige så vigtigt er det, at de gode resultater har gjort det muligt at udbetale betydelige beløb til Axcels investorer. Ultimo 2010 havde Axcel således udbetalt ca. 11,4 mia. kr. til investorerne set over hele Axcels levetid i de tre første fonde, hvilket er mere end dobbelt så meget, som der hidtil er investeret. Samtidig ejer Axcel fortsat 12 selskaber samt en betydelig aktiepost i PANDORA i disse tre fonde. Disse er i 2010 værdisat til 11,8 mia. kr.

Samtidig er Axcels virksomheder set over en bred kam vokset på både top- og bundlinjen i 2010, hvilket giver øgede skattebetalinger og skaber arbejdspladser både i Danmark, Sverige og andre lande. Da ca. 40% af Axcels investorer er pensionskasser, kommer resultaterne også almindelige pensionsopsparere til gode, og dermed er investorernes interesser effektivt afstemt med den politiske sfære, lønmodtagerne og den bredere offentlighed.

“Det er et yderst tilfredsstillende resultat for Axcel, og vi er både glade og stolte,” siger Christian Frigast, Managing Partner hos Axcel.”Der er ingen tvivl om, at vi nu er ude på den anden side af finanskrisen og kan se, at mere vækst i samfundet er på vej. Det har også haft betydning for vores selskaber og har været en medvirkende årsag til selskabernes gode resultater. Vi ser dog på den anden side fortsat en klar tendens til, at produktion rykker ud af Danmark, og vi kan nu konstatere, at langt hovedparten af de ansatte i Axcel-ejede selskaber arbejder uden for Danmark. Jeg er sikker på, at det er et tema, der indgår i fremtidige vækstplaner fra politisk hold,” siger Christian Frigast.  

Om forventningerne til det kommende år fortsætter han:
”Det er klart, at resultatet for 2010 bliver svært at gentage på den korte bane, selvom vi naturligvis har ambitionen. Meget vil afhænge af udviklingen i PANDORA, men vi er ret sikre på, at vores øvrige selskaber også vil klare sig godt. Derfor ser vi ret lyst på 2011.”

Troen på fremtiden bekræftes af, at Axcel nu er færdig med at etablere sin nye fond – Axcel IV. Den nåede et samlet kapitaltilsagn på 3,6 mia. kr. og er etableret på grundlag af kapitaltilsagn fra en række af de investorer, som også har investeret i Axcels tidligere fonde, samt en række nye investorer.
Det drejer sig om familiefonde, virksomheder og en række større internationale investorerer. Axcel IV vil som Axcel III koncentrere sig om at investere i mellemstore danske og svenske virksomheder typisk med en omsætning fra

300 mio. kr. op til ca. 3 mia. kr. Fonden har allerede foretaget sin første investering i den nordiske virksomhed Nordic Waterproofing.

Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle organisationer. De ønskede muligheden for at foretage investeringer i en toneangivende dansk kapitalfond med et stærkt, uafhængigt ledelsesteam. Axcels investeringsfokus og investorbase er sidenhen blevet udvidet, så Axcel i dag fokuserer på mellemstore virksomheder i Danmark og Sverige og har en bred kreds af danske og internationale investorer.

Axcel har rejst fire fonde med sammenlagt ca. 10 mia. kr. i kapitaltilsagn, og har hidtil gennemført 35 investeringer og mere end 45 større tilkøb. Axcel er blandt de fonde i Norden, som har foretaget flest investeringer og foreløbig er 22 af de virksomheder, som Axcel har investeret i, blevet solgt eller børsnoteret. Axcels investeringer omfatter i dag 13 virksomheder i vidt forskellige sektorer med en samlet omsætning på ca. 16 mia. kr.

Axcels investeringsteam omfatter 30 medarbejdere med betydelig erfaring med udvikling af virksomheder, såvel fra ledelsesposter i industrien, som fra management consulting og corporate finance.

www.axcel.dk

 

Yderligere oplysninger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Axcel

Christian Frigast, Managing Partner, Tel: +45 2632 6400, e-mail: cf@axcel.dk