Axcels struktur

Axcels aktive fonde er organiseret i et kommanditselskab i en såkaldt skattetransparent struktur, der sikrer, at investorerne beskattes af deres investeringsafkast der, hvor de nu er skattepligtige. Axcels fonde har en levetid på ca. 10 år, og der indgår normalt 10-12 virksomheder i hver fond, når fondene er fuldt investeret. Axcel ejer typisk sine virksomheder i tre til syv år. 

Axcels fonde rådgives af et managementselskab, som er ejet af Axcels partnerkreds. Endelig beslutning om at investere i en virksomhed træffes af Axcels eksterne Investment Board på baggrund af en indstilling fra Axcels Investeringskomite. Axcels Operating Committee rådgiver managementselskabet om spørgsmål vedrørende driften af Axcels porteføljevirksomheder. Bestyrelsen for Axcel Management træffer beslutninger om overordnede ledelsesmæssige forhold og ansætter endvidere Axcels Managing Partner. Ændringer i den øvrige partnerkreds besluttes også i bestyrelsen for Axcel Management. Axcels Advisory Board rådgiver Axcels fonde om overordnede strategiske forhold, og medlemmerne anvendes også som rådgivere for Axcel i konkrete investeringsspørgsmål.

Gældende fondsstruktur hos Axcel

Se fuld størrelse her