Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 og er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af nordiske og internationale investorer. Axcel har rejst fem fonde med sammenlagt p.t. 14,8 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 52 investeringer og knap 100 større tilkøb til disse. 39 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 13 virksomheder, som tilsammen har en omsætning på over 10 mia. kr. og over 6.300 medarbejdere.

Axcel Management A/S har opnået tilladelse af Finanstilsynet til at fungere som managementselskab. Axcel er dermed underlagt tilsyn og kontrolbesøg fra Finanstilsynet. De omfattede fonde er Axcel IV og Axcel V.