Om Axcel

Axcel blev grundlagt i 1994 af en gruppe investorer fra Danmarks største finansielle og industrielle virksomheder. Axcel er i dag en nordisk kapitalfond, som fokuserer på mellemstore virksomheder og har en bred kreds af danske og internationale investorer. Axcel har rejst fem fonde med sammenlagt  mere end 14 mia. kr. i kapitaltilsagn. Fondene har gennemført 49 investeringer og mere end 90 større tilkøb til disse. 39 virksomheder er blevet solgt eller børsnoteret. Axcel ejer i dag 10 virksomheder, som tilsammen har en omsætning på ca. 9 mia. kr. og omkring 6.000 medarbejdere.

Axcel Management A/S har opnået tilladelse af Finanstilsynet til at fungere som managementselskab. Axcel er dermed underlagt tilsyn og kontrolbesøg fra Finanstilsynet. De omfattede fonde er Axcel IV og Axcel V.