Axcelfuture vil forbedre investeringsklimaet i Danmark

Axcelfuture er erhvervslivets tænketank og arbejder for at fremme et sundt investeringsklima, fordi investeringer understøtter teknologisk udvikling, jobskabelse og bæredygtig økonomisk vækst til gavn for det danske samfund.

Missionen skal nås ved at:

  • Skabe ny viden gennem analyser og forskning – gerne gennem partnerskaber
  • Udarbejde anbefalinger og forslag, som kan skabe ny politik eller inspirere erhvervslivet
  • Samle virksomheder, politikere, eksperter, forskere og beslutningstagere generelt i advisory boards og arbejdsgrupper samt til netværksarrangementer, møder og konferencer
  • Deltage i den offentlige debat inden for tænketankens arbejdsområde

Axcelfuture er uafhængig af politiske interesser. Men vores uafhængighed stikker dybere. Siden 2012 har det været en fast del af Axcelfutures arbejdsmetode at invitere forskellige politiske interesser med i vores arbejde. Det vil vi også gøre i fremtiden, for det øger sandsynligheden for, at vores forslag bliver realiseret.

Se mere