AXCELerating Value Creation

Axcels solide resultater, når det gælder værdiskabelse, har primært været drevet af de driftsmæssige forbedringer, der er blevet vores kendetegn. Konceptet AXCELerating Value Creation er udviklet med henblik på at sikre, at direktionen, bestyrelsen og Axcel har en ensartet og fokuseret tilgang til området.

Vores gennemprøvede model bygger på over 20 års erfaring med flere end 40 investeringer, og selv om der ikke er to selskaber eller situationer, som er ens, er udnyttelse af bedste praksis med til at øge chancen for succes.

STRATEGI – Strategien handler om at træffe valg – man kan ikke være alt for alle, så man må vælge et område, hvor man kan vinde. Man kan aldrig vide, hvad fremtiden bringer, og derfor skal strategiprocesserne være både datadrevne og kreative. Strategiske valg træffes bedst ved at overveje klart forskellige muligheder, så det bliver tydeligt, ikke blot hvad man vil, men også hvad man ikke vil. Hvordan strategidokumentet ser ud, er ikke så vigtigt, men en effektiv strategi bør altid i sidste ende handle om fem integrerede valg.

AXCELerating value creation har hjulpet os med at skabe en fælles agenda i vores internationale lederteam. Processen har desuden skabt god fælles forståelse for strategien på tværs af medarbejdere, bestyrelse og ejere.

VÆRDISKABENDE FAKTORER – Selv om alle virksomheder er forskellige, er der en række standardteknikker, der kan benyttes til at måle og fremme værdiskabelse, i form af 10 specifikke værdiskabende faktorer. En "top-down"-tilgang til vurdering af virksomhedens fulde værdimæssige potentiale gør det lettere både at realisere potentialet og at hæve overliggeren. Derefter kan man sætte sig realistiske kortsigtede mål og udvikle planer for, hvordan de skal gennemføres. Udfordringen ligger sjældent i at identificere det teoretiske potentiale, men snarere i at høste fordelene ved at opnå og fastholde højere resultater. Fokus på et begrænset antal initiativer på områder, som man investerer kraftigt i, giver et hurtigere afkast end en mere generel tilgang. En systematisk indsats for at forbedre resultaterne på ét område vil typisk også øge mulighederne for at opnå væsentlige gevinster på andre områder.

AXCELerating value creation processen er ikke 'one size fits all'. Den møder virksomheden der hvor den er, og sikrer en god balance mellem kortsigtede initiativer og langsigtede vækstmuligheder. Processen gav os en 360 graders gennemgang af virksomheden, og gjorde os i stand til at forstå de udfordringer og muligheder selskabet står overfor.

OPERATIONEL KERNE – De centrale processer er motoren i enhver virksomhed. De varierer alt efter den valgte forretningsmodel, men de fleste virksomheder har nogle styrende principper, der afgør, hvordan de udvikler sig. Processerne skal tilpasses, så strategien kan gennemføres med held, og resultaterne kan løftes op på et højere niveau. Hvis en given strategi ikke lykkes for en virksomhed, skyldes det ofte, at centrale processer ikke er på plads eller optimeret.